Adalils

Els adalils són les persones clau en el desenvolupament de la trobada PRIORAT EN PERSONA. Són les persones que «saben les entrades de la terra» com se’ns diu en una de les Cròniques de Jaume I.

Triem els adalils segons el seu ofici, segons la relació que tenen amb el territori, segons la part de la comarca que els és espai vital. Volem barrejar dones i homes, vells i joves, autòctons i nous prioratins.

I a partir d’aquí, cadascú és lliure de mostrar, explicar i fer el que cregui més interessant per als escriptors que durant mig dia l’acompanyaran i compartiran taula amb ell.