Aportacions

PRIORAT EN PERSONA està concebut com un projecte que vol establir intercanvis entre la gent del territori i els escripotrs que ens visiten per viure’l i dir-hi la seua.

Per això considerem important les aportacions que des de diferents àmbits sorgeixen com a diàleg amb els textos que els escriptors presenten a cada edició, en el moment de la tornada, el segon any.

No sempre aquestes aportacions tenen forma materila que pugui ser recollida en aquest espai. Hi ha un munt d’intengibles que es generen i que queden en això, intangible, però no pas menys importants.

Aquí, però, us posem una mostra de textos i dibuixos que han sorgit d’aquest intercanvi, un espai que, com el diccionari, anirà creixent a mesura que les edicions ens consolidin i el projecte vagi guanyant en continguts i en implicacions diverses.