Porcar, Josep

Entrades del diccionari

vi-o-dramina
f

Al Priorat, abans de pujar a un autobús, mareja't amb vi. O serà un drama.

COMPARTIR COMPARTIR COMPARTIR