Ramon, Estrella

Entrades del diccionari

vi blanc
m

Vi cromàticament estandarditzat.
Blanc a tot arreu.
Ningú li ha trobat encara cap altre color, tot i que, blanc allò que se’n diu blanc, doncs, què voleu que us digui, no ho és mai.

vi negre
m

Vi cromàticament confús.
A França és rouge.
A Alemanya, rot.
A Anglaterra, red
Per ara, no anàvem malament, però llavors, a Espanya és tinto
(amb tot allò que, de negre, té la tinta)
i al Priorat (i a la resta dels Països Catalans) és negre, directament.
I una es pregunta, i això (i tantes altres coses) per què?

COMPARTIR COMPARTIR COMPARTIR