Vadell Vallbona, Pau

Entrades del diccionari

Falset i rodalia

«De Falset, gent falsa: dita dels pobles veïns de la vila de Falset» [DCVB]
Potser s’amaga la veritat dins el vi, dins el castell del vi.

feixa
f

A la feixa hi sembrarem amistats. Taula llarga! Ens asseurem tots a la taula. Quines taules que tenen al Priorat! Feixes d’humor, paraula dita, paraula escrita. A la feixa hi sembrarem amistats.

fèrtil
adj

Dit de l’emoció sinuosa del caragol menjant a les voreres del camí.

ginestera
F

T’escup la roca de la seva solana
i de l’obaga pren l’arrel avall
i amunt
tapa camins i plecs de pell rocosa.

Sadolla la vall,
adoba els calls
dels arrabassaires.
Quina vida més selecta!
Or que calça camins
i s’agermana
amb la vinya suadora.

insularitat
f

[de muntanyes que fan DO i d’Illa = mar]

Potser una insularitat peninsular és difícil d’explicar, però pot determinar una DO vinícola. Si bé les definicions habituals d’insularitat s’aferren a la idea d’estar sol, normalment enmig de l’aigua, hem de pensar en les muntanyes com a frontera natural. Per una part, ha «aïllat» el Priorat, ha patit la «insularitat»; per l’altra banda, l’ha preservat de la catastròfica acció humana contemporània i especulativa —no en els durs moments bèl·lics—. Això em fa pensar en la meva «insularitat» mallorquina. Si bé m’aïlla dels esdeveniments literaris i les accions literàries bulímiques; em permet viure de primera mà el material literari més autèntic i m’estalvia moltes accions innecessàries. I també hi ha dues DO: Binissalem / Pla i Llevant.

internet

El buit.

COMPARTIR COMPARTIR COMPARTIR