biblioteca

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · 0 / 9
f

Lloc on llegir els lloms dels llibres t’emociona tan com la lectura d’un de sol (perquè si et poses a llegir-ne un, la pruïja d’estar perdent-te els altres és un martiri).

[CTB] [2013-2014]
COMPARTIR COMPARTIR COMPARTIR