marge de pedra seca

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · 0 / 9
m

marge

1. Si fos paràgraf seria paràgraf sense conjuncions ni signes de puntuació, això és, una successió de mots sense polir en perfecte equilibri.

2. Ordenació del desordre o viceversa. Perquè l’ordre —i el desordre— són als ulls del que mira i observa. Com la bellesa. En tot cas, pausa en el camí. O camí en si mateix. Teixit cicatritzat del paisatge. Fre, frontissa, frontera.

3. I si la disposició de les pedres no obeís únicament a raons de forma i mida? I si el margener decidís col·locar-les per colors? I si li abellís crear-hi franges horitzontals, imitant vetes o estrats?

4. Biblioteca petrificada.

[OPF] [2009-2010]
COMPARTIR COMPARTIR COMPARTIR