rapa

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · 0 / 9
f

1. Forta olor de raïm madur i passat i de celler enmig del camp, amb un cel blau, net i pur, al peu de la terra roja i la pedra calcària del Montsant.

2. «Part llenyosa del raïm; el raïm després de llevar-li els grans (or., occ., bal.,) cast. raspa, rampojo, escobajo. Lo capoll de raym o la rapa: Scapus, Put Thes. Puer. 43. Quatre rapes de penjoy esquitarell s’engronsen a sa perxa, Maura Aygof. 74» [DCVB]. Vegeu brisa.

[TIC] [2019-2020]
COMPARTIR COMPARTIR COMPARTIR