Diccionari

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · 0 / 9
hi ha molt fato d’interferència

Aquesta frase que he sentit i anotat em fa pensar molt en «pot contenir traces de cacauet», o en els alvocats. Vegeu terror.

[NMV] [2019-2020]
COMPARTIR COMPARTIR COMPARTIR