Diccionari

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · 0 / 9
Mas de Pena

De la Font Vella. Allí on dorm el Sito quan estem al Perxe amb la poetada de cada any. «La Font Vella de la Serra no és la Foia de Cabassers però...» (JBB). Heus ací la pena del Mas?

[NMV] [2019-2020]
COMPARTIR COMPARTIR COMPARTIR