Priorat en persona

Avís legal

Ús i funcionament del web

Les pàgines del web PRIORAT EN PERSONA són d’accés públic, lliure i gratuït, i els seus continguts són merament informatius i divulgatius. L’accés no implica per si l’establiment de relació comercial entre l’associació i l’usuari. L’usuari n’haurà de fer ús en conformitat amb el present Avís Legal, la Llei i l’ordre públic. Per això, el titular d’aquest web no podrà assumir cap responsabilitat que derivi de l’ús indegut, incorrecte o il·lícit de la mateixa i/o del seu contingut, així com per fraus de suplantació del nom de domini o altres de similar naturalesa.

L’associació cultural Centre Quim Soler, la literatura i el vi és titular de drets sobre marques i logotips exposats en la pàgina, així com dels seus continguts. L’usuari es compromet a no utilitzar, reproduir, transmetre o difondre els textos, gràfics, logotips i imatges titularitat de l’associació, sense consentiment previ i per escrit, amb l’excepció de que es faci sense ànim de lucre i amb finalitats educatives o divulgatives.

Qualsevol remissió autoritzada a les pàgines de PRIORAT EN PERSONA suposarà una visualització complerta de tots els seus continguts. Aquest web podria oferir links a recursos o llocs d’Internet de titularitat aliena. La finalitat d’aquests enllaços és informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’hi ofereixin. Per tot això, el Centre Quim Soler, la literatura i el vi declina tota responsabilitat derivada d’accions u omissions comeses per aquests llocs Web, amb total independència i autonomia respecte als mateixos.

Política de Privadesa

Amb l’objectiu de donar compliment a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Centre Quim Soler, la literatura i el vi informa sobre la seva política de confidencialitat per als usuaris que, voluntàriament, facilitin les seves dades al complimentar qualsevol dels formularis que n’hi ha a la pàgina web. Les esmentades dades, recollides amb l’exclusiva finalitat de mantenir una òptima relació amb l’usuari dins del marc de les activitats que ofereix l’associació, seran incorporades a un Fitxer titularitat del mateix, tractats amb la màxima confidencialitat, adoptant-ne les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i disponibilitat de les mateixes, tenint en compte l’estat de la tecnologia.

L’usuari accepta la utilització de “cookies” en la pàgina web amb l’únic objectiu de conèixer la data i l’hora de l’última visita de l’usuari, la IP pública de l’usuari, així com el disseny de continguts escollits, amb finalitats merament estadístiques. Es recorda a l’usuari la possibilitat de modificar la configuració del seu navegador en cas de desaprovar-lo. Al subministrar la seva direcció de correu electrònic, l’usuari autoritza el seu ús com a mitjà de comunicació habitual entre l’usuari i el Centre Quim Soler, la literatura i el vi Aquesta comunicació estarà relacionada directament amb les activitats que s’ofereixen. Les dades personals sol·licitades en els formularis seran de compliment obligatori si apareixen assenyalades amb un asterisc. En cas contrari, la seva introducció serà de caràcter facultativa.

La negativa a subministrar aquests últims no impedirà el curs de la sol·licitud. Els destinataris de la informació recollida son totes les persones, adscrites, inscrites, titulars i col·laboradors dels departaments, compartiments, locals i estaments en que s’organitza el Centre Quim Soler, la literatura i el vi, així com els estaments públics que, per llei, el s’exigeixi la cessió i tercers encarregats de tractament, els quals vindran formalment obligats a emprar les dades per portar a terme un correcte servei. L’usuari té dret a accedir, rectificar, oposar i cancel·lar les seves dades de caràcter personal, sol·licitant-ho mitjançant l’enviament de la sol·licitud per correu ordinari al domicili del Centre: C/ de la Font, s/n 43736 EL MOLAR - Priorat.