Priorat en persona

Qui, què, com

Qui som

Centre Quim soler

Lo Centre Quim Soler som una associació del Priorat que volem contribuir a la dinamització cultural de la comarca, sobretot, però no exclusivament, des de l’àmbit de la literatura i d’altres llenguatges creatius. I maldem per fer-ho de manera cooperativa amb les persones i les entitats que també hi treballen, tant a dins com a fora del Priorat.

Priorat en Persona (PEP) és lo nostre projecte més ambiciós.

Què és lo PEP

Priorat en Persona és la trobada entre els escriptors convidats (autors) i les persones de la comarca que els acullen (adalils), el relat del seu desenvolupament (cròniques), l’obra que sorgeix d’aquest intercanvi (diccionari), i els diferents retorns i derivades que propicia i desplega.

A través d’aquest encontre, volem que la terra i el seu paisatge físic i humà es facin evidents a través de l’experiència compartida amb les persones protagonistes que acompanyen los autors, los adalils; amb los socis del Centre Quim Soler i amb la resta de gent amb qui es relacionen durant la seua estada.

No volem transmetre una visió estereotipada ni tòpica del nostre paisatge. I no volem tampoc presentar un escenari pla des d’una superficialitat que el faci intercanviable.

Priorat en Persona és el corpus literari que els autors convidats van creant a partir de la seua estada al Priorat. Perquè si l’objectiu del PEP és contribuir a situar lo nostre lloc i el nostre paisatge en l’imaginari literari del país, la primera passa és que sigui escrit. Pels d’aquí i pels de fora. Naltros convidem los de fora perquè ho puguin fer des d’una experiència que vagi més enllà dels tòpics, i per tal d’anar construint una obra individual i col·lectiva alhora.

La paraula escrita, poemes, narracions, descripcions, reflexions, anuncis i estirabots, recullen la tria de cada autor per transcriure la seua experiència, la seua mirada sobre el lloc i el pòsit que n’ha deixat. Lo resultat és un diccionari, que és lo moll de l’os del projecte. Un diccionari que recull les paraules del PEP i que es va fent i teixint a cada nova trobada, a cada nou intercanvi, i fins i tot més enllà.

A~Z:*Ø

Diccionari

Aquest és lo format en què s’emmarquen los textos dels autors any rere any. Un format que es va triar conjuntament amb los participants de la primera edició amb la intenció de confegir una obra oberta, que s’anés construint de manera personal i col•lectiva alhora.

A la manera d’un diccionari, doncs, los escriptors de cada edició trien paraules que seran les entrades i, a partir de la paraula que encapçala l’article corresponent, escriuen los seus textos de manera absolutament lliure, tant pel que fa a la forma com al contingut (prosa, poesia, imatge i totes les combinacions possibles). Cal, això sí, que dediquin una entrada del seu diccionari a cadascun dels adalils que els han acompanyat.

Amb motiu del desè aniversari del projecte Priorat en Persona, l’any 2019 es va publicar una selecció de textos de tots els autors de les cinc primeres edicions: Priorat en Persona, diccionari literari d’un paisatge excepcional, editat per ViBop Edicions.

Com ho fem

Anada

Sis escriptors d’arreu dels Països Catalans, tres homes i tres dones, passen quatre dies allotjats al Centre Quim Soler, durant los quals quatre persones (los adalils) els mostren la comarca i els parlen del seu Priorat personal.

Los adalils, dos dones i dos homes de la comarca, canvien a cada edició de la trobada. Homes i dones d’edats, oficis i pobles diferents que, en certa manera, són representatius de la diversitat dels paisatges humans del Priorat.

Los autors convidats són triats amb criteris territorials, de gènere literari, d’experiència. A partir de l’acceptació de la proposta, cadascun es compromet a crear textos relacionats amb la seua vivència al Priorat. Aquests textos, alhora expressió creativa individual i obra col·lectiva aniran alimentant lo Diccionari literari del Priorat.

El desenvolupament de les sessions amb los adalils s’enregistra per tenir també material audiovisual de la trobada i cada dia, algun soci del Centre Quim Soler s’encarrega de fer la crònica sobre el terreny.

Lo darrer dia, en un acte obert al públic, autors i adalils intercanvien les primeres impressions de la trobada.

Tornada

A la tardor de l’any següent, los escriptors tornen per presentar a la comarca l’obra feta a partir de la seua vinguda l’any anterior. Prèviament, los textos s’incorporen en el web del projecte els textos, que es difonen i treballen a les escoles i instituts de la comarca, per tal que quan tornin los escriptors es puguin comentar, enriquir, etc. amb les aportacions que s’hauran originat.

Durant los dies de la tornada, doncs, s’organitzen activitats amb centres d’ensenyament tant a primària com a secundària, i amb la Biblioteca Estrem i Fa de Falset per tal d’intercanviar les experiències dels autors recollides en els seus textos i la recepció que han tingut.

En un moment o altre de la seua estada, s’organitza un acte amb los adalils per tal d’agrair-los la seua tasca.

La cloenda de l’edició es fa amb un acte obert al públic en algun poble de la comarca.

Estructura del web

Aquest web de Priorat en Persona és l’espai virtual que transcriu i il·lustra l’experiència de l’estada dels escriptors al Priorat, convidats pel Centre Quim Soler, la literatura i el vi i s’organitza en els apartats:

Lo diccionari enciclopèdic, seguint lo format d’aquestes obres lexicogràfiques, l’obra literària generada a partir de la trobada. Los articles es poden consultar per ordre alfabètic de les entrades, com en un diccionari convencional; o per autor. Les entrades duen al final de cada article les inicials entre claudàtors que permeten identificar-ne l’autoria. Podeu accedir a tots los textos d’un mateix autor des de l’apartat autors. I també, seleccionar les entrades i els autors d’una mateixa edició.

Los adalils també us els presentem en un apartat específic, on cadascun té la seua pàgina que permet conèixer-los mitjançant el retrat que cada escriptor els ha dedicat i la imatge que la pintora Núria Estapé els ha assignat a partir d’aquests textos.

En l’apartat cròniques trobareu el detall del desenvolupament cronològic de la trobada; els itineraris seguits i les imatges i vídeo de cada dia. I a partir de la segona edició, les cròniques diàries que un soci o sòcia del Centre Quim Soler ha fet del dia a dia i que durant el desenvolupament de la trobada es penja en el blog del Centre.

I en l’apartat Educació trobareu allò que fem amb escoles i instituts a partir del projecte i a +PEP les aportacions i derivades propiciades a partir de l’intercanvi amb els autors convidats a cada edició. I les que, més enllà del desenvolupament estricte del PEP, s’han produït a partir de les presentacions del projecte en àmbits diversos i de la difusió del contingut del web. Un espai obert que vol acollir el desplegament d’un projecte que encara no ha esgotat les seues potencialitats.

Us convidem a entrar-hi i a passejar-vos per aquest espai virtual, que vol ser un reflex de la trobada real.

I a visitar-nos, de debò, sempre que vulgueu.