Priorat en persona

Diccionari literari del Priorat

La primera edició de la trobada d’escriptors Priorat en persona va posar els fonaments formals de l’aportació dels escriptors al projecte ideat i organitzat pel Centre Quim Soler, la literatura i el vi.

El plantejament d’aquesta iniciativa suposa i propicia una aproximació poc convencional i diferent al territori. Això demanava una obra que s’adigués amb l’esperit de la trobada i que pogués ser alhora personal, col·lectiva i oberta.

El format de diccionari, amb entrades i articles creats lliurement pels autors, ens va semblar que permetia combinar els tres ingredients. Només els hem demanat, des del CQS, que ens definissin breument els adalils i que cadascun dels escriptors definís un dels altres participants a la trobada.

Podeu llegir els textos triant les paraules que us apareixen a partir de l’ordre alfabètic. O llegir tots els textos que ha fet cada autor des de la seua pàgina a l’apartat «Autors». I també podeu fer cerques temàtiques amb el cercador per saber qui i què hi ha escrit sobre determinats ítems.

Formalment, hem seguit les pautes lexicogràfiques usuals, llevat dels articles que són «anuncis» que, en una extensió del joc, l’autor ha proposat com a «patrocinadors» de les diferents lletres del nostre abecedari.

Els fonaments ens marquen una pauta, però en cap cas no volem que predeterminin excessivament les pròximes aportacions, que s’aniran fent en les successives edicions de Priorat en Persona.

A~Z:*Ø

Tria una grafia