Priorat en persona

Adalils

Los adalils són les persones clau en el desenvolupament de la trobada del Priorat en persona. Son les persones “qui ginyen e qui saben les entrades de la terra” [Crònica de Jaume I. 98]. Per tant, los encarregats de transmetre el paisatge humà d’aquesta terra.

Triem los adalils segons l’ofici, la relació que tenen amb la terra i la part de la comarca que els és espai vital. Volem barrejar dones i homes, vells i joves, autòctons i no prioratins. I a partir d’aquí, cadascú és lliure de mostrar, explicar i fer el que bonament cregui més interessant per als escriptors que durant mitja jornada l’acompanyaran i compartiran taula amb ells.

Edició 2021-2022